Жаңылыктар

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кинолору өзүнүн мыкты салттарын жандантыра баштады.
Кыргызстанда кино тармагы өнүгүп жатат.

1000

ПОЛНОМЕТРАЖДЫК ФИЛЬМДЕР

16

КИНО ТАРТУУ ПАВИЛЬОНДОРУ

26

КИНО КОМПАНИЯЛЫ

80

80-ЖЫЛДЫК ТАРЫХ


Фестивали

На территории Кыргызстана ежегодно проводится 4 международных кинофестиваля разных тематик и направлений, которые проходят на международном уровне