Бүгүн, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун 30 жылдыгы.