Ченемдик-укуктук актылар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2012-жылдын 16-апрели № 241

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаменти жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490, 2013-жылдын 9-сентябрындагы №504, 2015-жылдын 26-январы № 22, 2020-жылдын 29-июнундагы № 364 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 87 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруучулук чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат  жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаменти жөнүндө жобо, 1-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат  жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаментинин башкаруу схемасы, 2-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаментине бекитилген кинотеатрлардын тизмеси, 3-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаментине белгиленген тартипте төмөнкүлөрдү бекитип берсин:

– Бишкек шаары, Логвиненко көчөсү, № 13 дареги боюнча жайгашкан администрациялык имаратты;

– мамлекеттик кинематография объектерин.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык жана гуманитардык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Премьер-министри Ө.Бабанов

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография
департаментинин башкаруу
схемасы

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490, 2013-жылдын 9-сентябрындагы №504, 2015-жылдын 26-январы № 22, 2020-жылдын 29-июнундагы № 364 токтомдорунун редакцияларына ылайык

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Кинематография департаментине
бекитилген кинотеатрлардын
ТИЗМЕСИ

 (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун,
2013-жылдын 9-сентябрындагы №504 
токтомунун редакцияларына ылайык)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 2001-жылдын 2-октябры № 86

Кыргыз Республикасынын
 кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө

(КР
2009-жылдын 19-майындагы № 164, 2013-жылдын 15-ноябрындагы № 201, 2015-жылдын 20-мартындагы № 66
2018-жылдын 21-февралындагы N 25 
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 7-апрели № 119

Маданият жөнүндө

(КР  2013-жылдын 4-июлундагы № 111, 2016-жылдын 29-июнундагы № 92, 2017-жылдын 18-мартындагы № 47 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)