“Кыргызтасмасы” киноборбору мамлекеттик мекемеси

“Кыргыз тасмасы” мамлекеттик мекемеси («Кыргызфильмофонд»)

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Кинематография департаментинин курамына кирген жана ага баш ийген мамлекеттик мекеме болуп саналат.

Кыргызтасмасы” мекемесинин негизги милдеттери жана функциялары

Кыргызстан элинин маданий кенчи катары мамлекеттик кинофондду кийинки муундар үчүн сактоо;

Кино каражаттары аркылуу Кыргыз Республикасынын калкынын маданий жана билим деңгээлин жогорулатууга көмөк көрсөтүү;

Кыргыз жана чет өлкөлүк киноөнөрүнүн чыгармаларын калктын кеңири катмарына жеткиликтүү болушу үчүн үчүн шарттарды түзүү;

Фильмофонддун негизги милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

– фондду улуттук жана чет өлкөлүк тасмалар менен толуктоону жүргүзөт;

– тасмалардын көчүрмөлөрүнүн сакталышын камсыз кылууга багытталган уюштуруу-техникалык иш-чараларды өткөрөт;

–  тасмалардын көчүрмөлөрүн нускалап көбөйтөт;

-Кыргыз Республикасынын аймагында  киновидео тасмаларды жалпы көрсөтүүнү ишке ашырган кинопроекциялык, видеопроекциялык жабдуулардын эсебин жүргүзөт;

-Кыргыз Республикасында чыгарылган же чет өлкөдөн сатып алынган тасмаларга Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүү үчүн жүгүртүү күбөлүктөрүн берүүнү жүзөгө ашырат;

– улуттук тасмаларга күбөлүктөрүн берүүнү жүзөгө ашырат;

– тасмаларды мамлекеттик каттоо боюнча иш алып барат.

Досалиев Турсуняз Ахматжанович —“Кыргыз тасмасы” мамлекеттик мекемесинин директору
Борбиева Париза Алмасбековна —“Кыргыз тасмасы” мамлекеттик мекемесинин прокат бөлүмүнүн башчысы
Байланыш маалыматтар
Кабылдама: 0312 67 57

e-mail: kirgiztasmasi@mail.ru

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 29-октябрындагы N 590 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында кино жана видеофильмдерди жайылтуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 29-сентябрдагы токтомунун редакциясына ылайык) , 2000-жылдын N 598) I бөлүм

Мамлекеттик  жүгүртүү күбөлүгүн алуу үчүн кинотасманы жүгүртүү укугунун ээси же ээси төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:

 • Өтүнмө ээсинин кинотасмага укугу бар же ээси экендигин тастыктаган документ;
 • Кинотасманы жүгүртүүгө укугун тастыктаган келишим;
 • Техникалык талаптарга ылайык келген кинотасманын көчүрмөсү;
 • Алардын ИСН көрсөтүү менен тасманын коюучулары жөнүндө маалымат;  
 • Тасманы көрсөтүүнүн узактыгы жөнүндө маалымат;
 • Өндүрүүчүнүн уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
 • Кинотасмага аннотация.

Киновидео түйүндөрдү ачууга жана эксплуатациялоого мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк алуу үчүн:

 1. «Кыргызтасмасы» Мамлекеттик киноборбору» мамлекеттик мекемесинин жетекчисинин атына арыз;
 2. Жетекчи, кинотүйүндүн ээси “Кыргызтасмасына” бул кинотүйүндө иштегенкиномеханиктердин, операторлордун квалификациялык күбөлүктөрүн, техникалык пайдалануу эрежелерин, коопсуздук эрежелерин билүүсүн текшерүү боюнча документтерди, өрт коопсуздугу боюнча документти тапшырат;
 3. Киновидеоаппаратуранын тиби жөнүндө маалымат;
 4. Отургуза турган орундардын саны жөнүндө маалымат;
 5. Көрүүчү залдын аянты жөнүндө маалымат;
 6. Кинотүйүндүн юридикалык дареги.

      Киновидео түйүндөрдү кайра каттоо үч жылда бир жолу, ошондой эле имараттардын пландоонун схемасы өзгөргөн, реконструкцияланган, киновидеоаппаратура алмаштырылган бардык учурларда жүргүзүлөт. Бул иштер аяктагандан кийин кайра каттоо милдеттүү болуп саналат.