Кинематография департаменти

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кинематография департаменти (мындан ары – Департамент) Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат,спорт жана жаштар саясаты министрлигинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Департаменттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– улуттук кинематография системасын башкарууну өркүндөтүү;

– улуттук кинематографияны өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу;

– кыргыз элинин руханий салттарын кайра жаратууда кино өнөрүнүн ролун жогорулатуу;

– Кыргызстан элинин маданий кенчи катары мамлекеттик улуттук фильмофондду кийинки муундар үчүн сактап калуу;

– кыргыз жана дүйнөлүк кино өнөрүнүн чыгармаларына калктын жеткиликтүүлүгү үчүн шарттарды түзүү.

Департамент төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

1) тармактык саясатты иштеп чыгуу функциялары:

– улуттук киноискусствону сактоо жана өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгууга катышат;

– кинематография жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актыларынын долбоорун иштеп чыгат;

– кинематография маселелерине тийиштүү бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерди аткаруусун камсыз кылат;

– Департаменттин милдеттерине тийиштүү маселелерди козгогон, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин иштеп чыгууга катышат;

– кинематография жаатында эл аралык байланыштарды өнүктүрүүнү белгиленген тартипте жүргүзүү, кинематографиянын эл аралык уюмдарында, комиссияларда өкүлдүк кылуу, кеңешмелерге, конференцияларга жана башка иш-чараларга катышат;

– калкты киновидео жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

– кыргыз кинематографынын өндүрүштүк, техникалык, окутуучулук жана маалыматтык базасын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт;

2) жөнгө салуу функциялары:

– мамлекеттик каражаттардын эсебинен тартылган, өндүрүшү аяктаган фильмдерди кабыл алууну жүргүзөт;

– Кыргыз Республикасынын аймагында киновидеофильмдерди элге көрсөтүүнү ишке ашыруучу кинопроекциялык, видеопроекциялык, видеотелевизиондук түйүндөрдү эсепке алат;

– жалпы улуттук социалдык-маданий маанидеги фильмдердин тематикасын түзөт, аларды тартуу Департамент үчүн республикалык бюджеттен каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлөт;

– улуттук жана чет элдик фильмдер фонддун толтурууну жүргүзөт;

– Кыргыз Республикасында жаратылган же чет өлкөлөрдөн сатылып алынган фильмдерге Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүү үчүн жүгүртүү күбөлүктөрүн берүүнү жүзөгө ашырат;

– улуттук фильмге күбөлүк берүүнү жүргүзөт;

– фильмдердин мамлекеттик регистрин жүргүзүүнү жүзөгө ашырат;

3) координациялоо жана контролдоо функциялары:

– мамлекеттик кинематографиянын чыгармачыл-өндүрүштүк жана материалдык-техникалык базасын өркүндөтүү, калктын калың катмарына киноискусствонун чыгармаларын жеткирүү боюнча милдеттерди ишке ашырууда кино чыгаруучулардын, кино жүгүртүүчүлөрдүн иштерин координациялайт;

– Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” улуттук киностудиясынын тематикалык, өндүрүштүк программаларын түзүүгө контролдоо жүргүзөт;

– мамлекеттик кинотеатрлардын репертуардык саясатын координациялайт;

– кинематография мекемелеринин жана уюмдарынын инфраструктурасынын өнүгүшүнө координациялоону жүргүзөт;

– Департаменттин карамагында болгон ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын ишин координациялайт жана контролдоо жүргүзөт;

4) колдоо функциялары:

– Көркөм кеңештин чечими менен чет өлкөлүк мыкты кино чыгармаларын мамлекеттик жана расмий тилдерге которууга көмөк көрсөтөт;

– кинематография жаатында кадрларды даярдоо, алардын квалификацияларын жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүргүзөт;

– маданий программаларды, кинофестивалдарды, киножумалыктарды, фильмдердин бет ачарларын жана башкаларды, анын ичинде эл аралык иш-чараларды уюштурат;

– кинематографияга чыгымдар бөлүгүндө Министрликтин бюджетин түзүү боюнча сунуштарды киргизет;

– кино жүгүртүү, фильмдерди тартуу чөйрөсүнүн жана Кыргыз Республикасынын аудиовизуалдык рыногунун абалын изилдөөнү, талдоону жүргүзөт;

– ведомстволук мекемелеринин жана уюмдарынын техникалык жана технологиялык деңгээлин модернизациялоону, жогорулатууну жүргүзүү боюнча ишти уюштурат;

– Департаменттин милдеттерине тийиштүү маселелерди чечүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте консультация, документтердин долбоорлорун даярдоо, аналитикалык, эксперттик жана иштин башка түрлөрүн жүргүзүү үчүн уюмдарды жана адистерди келишимдик негизде тартат;

– кино чыгаруу жана кино жүгүртүү чөйрөсүндө ата-мекендик жана чет өлкөлүк кино фирмалар жана компаниялар менен кызматташууларды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 490 токтомунун редакциясына ылайык)