Кинематографияны өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Кинематография департаментинин Кинематографияны өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар бөлүмү жөнүндө жобо

 1. Жалпы жоболор

1.1.Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Кинематография департаментинин Кинематографияны өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар бөлүмү жөнүндө жобо (мындан ары – Жободо) бөлүмдүн негизги милдеттерин жана функцияларын, анын ишинин тартибин аныктайт.

1.2. Кинематографияны өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар бөлүмү  (мындан ары – Бөлүм) Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Кинематография департаментинин (мындан ары – Департамент) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

1.3. Бөлүм өз ишин Департаменттин жана ага караштуу мекемелердин кызыкчылыктарында уюштурат жана жүзөгө ашырат.

1.4. Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларды, Департамент жөнүндө жобону жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.5. Бөлүм өз ишин Кинематография департаментинин жана бөлүмдүн учурдагы жана перспективдүү иш пландарына ылайык жүзөгө ашырат.

1.6. Жобо, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор Департаменттин директорунун буйругу менен бекитилет.

Бөлүмдүн негизги милдеттери

Негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

 • Кинематографияны мамлекеттик колдоонун чараларын ишке ашырууга катышуу;
 • Фильмофондду толуктоону жүзөгө ашыруу, аны сакталышын, калыбына келтирилишин жана оңдолушун көзөмөлдөөнү жүзөөгө ашыруу;
  • Улуттук тасмаларды, анын ичинде мамлекеттик буйрутма аркылуу, балдар жана жаштар үчүн тасмаларды, дебюттук тасмаларды жаратууга көмөктөшүү;
 • Кинолетописти тартуу боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды даярдоо;
 • Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук тасмаларды жана кинофонддогу тасмаларды жүгүртүү жана көрсөтүү үчүн шарттарды түзүү;
 • Кинематография тармагында чет мамлекеттер менен кызматташууну өнүктүрүү жана координациялоо боюнча сунуштардын долбоорлорун даярдоо;
 • Кинематография тармагына инвестиция тартуу боюнча сунуштарды киргизүү жана долбоорлорду иштеп чыгуу;
 • Кыргыз кинематографиясынын жетишкендиктерин чет өлкөлөрдө жайылтууга көмөк көрсөтүү;
 • Кыргыз Республикасынын кинематография чөйрөсүндөгү чыгармачыл инсандарга жана жамааттарга чет мамлекеттерде өткөрүлгөн эл аралык иш-чараларга (фестивалдарга, конкурстарга, конференцияларга ж.б.) катышууга көмөк көрсөтүү;
 •  чет өлкөлүк делегацияларды жана чыгармачыл жамааттарды чакыруу менен кинематография жаатында эл аралык иш-чараларды (фестивалдарды, конкурстарды, симпозиумдарды, көргөзмөлөрдү ж.б.) уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу;
 • кинематография чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө чет мамлекеттерде окууга жана стажировкага барууга  көмөк көрсөтүү;
 • Департаменттин бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу.

Бөлүмдүн негизги функциялары

Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

 • концепцияны иштеп чыгууга катышат, Кыргыз Республикасынын кинематографиясын сактоого жана өнүктүрүүгө катышат;
 • өнүктүрүүнү сактоо боюнча Департаменттин Көркөм-эксперттик кеңешинин ишин уюштурат. “Кыргызфильм” улуттук киностудиясынын ошол жылга жана орто мөөнөттүү болжолдоолоруна кино өндүрүшүнүн программаларын түзүүнү көзөмөлдөйт;
 •  мыкты сценарийге сынактарды уюштурат жана өткөрөт;
 • өндүрүшү аяктаган тасмаларды кабыл алууга катышат;
 • калкты кино-видео  менен тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат, мамлекеттик кинотеатрлардын репертуарын координациялайт жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы киновидео түйүндөрдү эсепке алууну уюштурат;
 • фильмофондду улуттук жана чет өлкөлүк тасмалар менен толуктоону ишке ашыруу;
 • кинематография мекемелерин техникалык модернизациялоо жана материалдык-техникалык базасын чыңдоо жаатында инвестицияларды тартуу боюнча сунуштарды иштеп чыгууга катышат;
 • кинематографиянын ведомстволук мекемелеринин ишинин натыйжалары жөнүндө маалыматтарды жалпылайт;
 • республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен тартылган тасмалардын өндүрүшү боюнча ченемдик-укуктук документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды киргизет;
 • башка өлкөлөрдүн кинорежиссерлору менен эл аралык маданий кызматташтыкты ишке ашырууга катышат;
 • Департаменттин ведомстволук мекемелеринин ишин текшерүүнү уюштурууга жана өткөрүүгө катышат;
 • чыгармачыл кызматкерлерди (көркөм жана өндүрүштүк персоналды) мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдарды берүүгө белгиленген тартипте сунуштамаларды даярдоону жана берүүнү жүзөгө ашырат;
 • кинофестивалдарды, сынактарды, конференцияларды, семинарларды уюштурат жана өткөрөт, кинематографияны жайылтуу боюнча китептерди басып чыгарат, анын ичинде маанилүү окуяларга жана эсте каларлык даталарга арналган кино иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү жана алардын өтүшүн көзөмөлдөйт;
 • Департаменттин башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте зарыл болгон ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат жана даярдайт, кинематографияга тиешелүү Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизет;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген күнүмдүк иштерди өз убагында кароону камсыз кылат;
 • кинематография чөйрөсүндө улуттук жана максаттуу программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;
 • жарандардын жана уюмдардын кайрылууларынын өз убагында каралышын жана алар боюнча бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча зарыл чараларды көрүүнү камсыз кылат;
 • Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин документтерин, Департаменттин буйруктарын иш пландарына ылайык өз убагында жана сапаттуу аткаруу боюнча ишти уюштурат;
 • кинематография чөйрөсүндө чет мамлекеттер менен өз ара мамилелердин келишимдик-укуктук базасын өнүктүрүү жана жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдоону, тиешелүү эл аралык келишимдерди түзүүнү жана зарыл болгон ведомстволор аралык макулдашууну камсыз кылат;
 • кинематография жаатында түзүлгөн эл аралык келишимдерди ишке ашыруу боюнча сунуштарды киргизет жана алардын аткарылышын Департамент аркылуу көзөмөлдөйт;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;
 • кинематография мекемелерин туруктуу өнүктүрүү үчүн кинематография тармагына инвестицияларды тартуу боюнча максаттуу долбоорлорду иштеп чыгат, ошондой эле мекемелерге, уюмдарга, жамааттарга жана окуу жайларына гранттарды жана меценаттык колдоолорду алууга көмөк көрсөтөт;
 • Республикадагы жана чет мамлекеттердеги кинематография тармагынын чет өлкөлүк өкүлдөрү менен департаменттин директору менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү даярдоону ишке ашырат;
 • чет өлкөлүк делегацияларды чакыруу менен Кыргыз Республикасында эл аралык иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кинематография чөйрөсүндөгү чыгармачыл инсандардын жана жамааттардын чет өлкөлөрдө өтүүчү эл аралык иш-чараларга катышуусуна көмөк көрсөтөт.

Бөлүмдүн укуктары

Бөлүм ага жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашыруу үчүн төмөндөгүлөргө укуктуу:

 • Белгиленген тартипте Департаменттин ведомстволук мекемелеринин — Т.Океев атындагы «Кыргызфильм» улуттук киностудиясынын РГФК, областтык, райондук кинодирекциялар жана кинотеатрлар жетекчилеринен зарыл материалдарды жана маалыматтарды алууга;
 • Бөлүмдүн компетенциясынын чегинде Департаменттин ченемдик укуктук актыларынын, тийиштүү документтеринин долбоорлоруна сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;
 • Кинематографияны жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга;
 • Бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын министрликтери, ведомстволору, бажы органдары менен кат алышуу үчүн материалдарды даярдоого;
 • Бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мекемелеринен жана уюмдарынан, чет өлкөлүк жана эл аралык мекемелерден жана уюмдардан маалыматтарды жана материалдарды суроого.

Бөлүмдүн ишин уюштуруу

 • Бөлүмдүн иши учурдагы жана перспективдүү пландаштыруунун, кызматтык иштин милдеттерин чечүүдө биримдиктин жана аларды талкуулоодо коллегиялуулуктун айкалышынын, бөлүмдүн ар бир кызматкеринин тапшырылган участокто жана жекече тапшырмаларды аткаруудагы абал боюнча жеке жоопкерчилигинин негизинде уюштурулат.
 • Бөлүмдү директордун орун басары – бөлүмдүн башчысы жетектейт, ал департаменттин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.
 • Директордун орун басары – бөлүм башчы түздөн-түз департаменттин директоруна баш ийет.
 • Бөлүмдүн кызматкерлеринин милдеттери, укуктары жана жоопкерчиликтери Кинематография департаментинин директору бекиткен кызматтык нускамалар менен аныкталат.
 • Чет мамлекеттердин өкүлдөрү, ошондой эле чет өлкөлүк элчиликтер, өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар менен байланыштар жана кат алышуулар белгиленген тартипте түзүлөт жана жүргүзүлөт. Жашыруундуулукту жана купуялуулукту камсыз кылуу боюнча иш-чаралар ченемдик укуктук актыларга ылайык белгиленген тартипте жүргүзүлөт.