2022-жылдын 4-5-июль күндөрү Жалал-Абад областтык кинодирекциясынын базасында Республикалык семинар-кеңешме өткөрүлдү