Ч.Айтматов атындагы кино үйүндө KL Television Network Sdn. Bhd. (Малайзия) каналдын продюсери Фаиз Келими мырза менен жолугушу болуп өттү.